2019 Bahar Dönemi Lisansüstü Tez Savunmaları

01 Temmuz 2019 Pazartesi

2018/2019 eğitim öğretim döneminde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde 8 adet lisansüstü tez savunma sınavı gerçekleştirildi. Lisansüstü tez savunma sınavını gerçekleştiren öğrencileri ve danışmanlarını tebrik eder, başarılarının devamını  dileriz.

PROGRAM  

ÖĞRENCİ

TEZ ADI                                                                                                            

DANIŞMAN
Doktora Fatih ERDOĞDU
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında mizah kullanımının derse bağlılığa
etkisinin incelenmesi
 
Doç. Dr.
Ünal ÇAKIROĞLU
Doktora Hüsamettin ERDEMCİ
Öğrenme analitiklerinin yabancı dil öğrenme sürecindeki rolü ile öğrenenlerin
öz düzenlemeli öğrenmelerine etkisinin incelenmesi
 
Prof. Dr.
Hasan KARAL
Doktora Mithat ELÇİÇEK
Programlama öğretimine yönelik video destekli çevrimiçi bir öğrenme ortamının tasarımı ve değerlendirilmesi
 
Prof. Dr. 
Hasan KARAL

Yüksek Lisans
 
Emine Selin AYGÜN Problem Çözme öğretimine yönelik oyunlaştırılmış uygulanabilir bir
zeki öğrenme sisteminin tasarlanması
Dr. Öğr. Üyesi Ali Kürşat ERÜMİT

Yüksek Lisans
 
Özkan
KALKAN
Teknoloji Entegrasyonuna yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlerin etkinliği konusunda öğretmen ve akademisyenlerin önerileri Dr. Öğr. Üyesi
Esra KELEŞ

Yüksek Lisans
 
Murat
ŞARMAN
Yetişkin eğitimine yönelik elektronik kitap geliştirilmesi ve kullanıcı görüşlerinin alınması Ordu Örneği Dr. Öğr. Üyesi
Sakine ÖNGÖZ

Yüksek Lisans
 
Mustafa CİVELEK Robotik Kodlama eğitiminde akren öğretici olarak özel yetenekli öğrencilerin değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi
Yasemin KARAL

Yüksek Lisans
 
Esra AYDOĞDU Bilgisayarsız etkinlikler sürecinde öğrencilerin algoritmik düşünme
becerilerinin incelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi
Alper ŞİMŞEK