Tübitak 2237 Dijital Çağda Öğretmen Adaylarının Dönüşümü İçin Bir Dijital Yeterlik Eğitimi Projesi

05 Şubat 2019 Salı

Tübitak 2237 " Dijital Çağda Öğretmen Adaylarının Dönüşümü İçin Bir Dijital Yeterlik Eğitimi" projesi başarıyla tamamlanmıştır.

Arş. Gör. Dr. Ayça ÇEBİ'nin yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK 2237-A bilimsel eğitim etkinlikleri tarafından desteklenen "Dijital Çağda Öğretmen Adaylarının Dönüşümü için Bir Dijital Yeterlik Eğitimi" projesi başarıyla tamamlanmıştır.