Çift Anadal Programı

Çift Ana Dal Programı

Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümünde Çift Ana Dal programı yürütülmekte olup aşağıda belirtilen diğer bölümler bu programa başvuru yapabilmektedirler.
(Başvuru yapabilecek bölümlerde güncelleme söz konusu olabilir.)
  • İlköğretim Matematik Öğretmenliği
  • OFMA Matematik Öğretmenliği
  • Zihin Engelliler öğretmenliği
  • Fen Bilgisi Öğretmenliği
  • İşitme Engelliler Öğretmenliği
  • Biyoloji Öğretmenliği
  • Kimya Öğretmenliği
  • Fizik Öğretmenliği

Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ise şartlarını sağladıkları takdirde, diğer bölümlerde yürütülen Çift Ana Dal programlarına başvurabilirler.

Çift Ana Dal başvurularına ilişkin bilgiler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından duyurulur. Çift anadal programına başvurular Üniversite Senatosunca belirlenen ve akademik takvimde öngörülen tarihte, doğrudan veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sayfasında açılan ilgili linkten elektronik olarak da yapılabilir.

Çift Anadal Koordinatörü: Dr. Öğr. Üy. Yasemin KARAL
E-posta: yaseminkaral@trabzon.edu.tr