Değişim Programları

Erasmus

Erasmus programı üniversite öğrencilerinin Avrupa ülkelerinde eğitim almasını sağlayan bir değişim programıdır. Aynı zamanda üniversitede tam zamanlı görev yapmakta olan personele yurtdışında eğitim alma veya ders verme olanağı sağlar.

Erasmus Bölüm Koordinatörü: Doç. Dr. Ünal ÇAKIROĞLU
E-posta: cakiroglu@trabzon.edu.tr
 

Mevlana

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.
Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Erasmus Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üy. Esra KELEŞ
E-posta: esrakeles@trabzon.edu.tr
 

Farabi

Farabi Değişim Programı, Türkiye’deki üniversiteler arasında bir dönem (Sadece Güz Dönemi) ya da bir yıl (Güz+Bahar Dönemi) öğrenci hareketliliğine olanak sağlayan bir programıdır.

Farabi Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğr. Üy. Esra KELEŞ
E-posta: esrakeles@trabzon.edu.tr