Doktora Programı

Doktora Programı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün temel görevi Bilgisayar Bilimleri alanının öğretim, araştırma geliştirme ve hizmet yoluyla geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu misyonun doktora programımızda aktif bir şekilde sürdürülmesi esas alınmıştır. Doktora programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, teknolojik gelişmelerin farkında ve adapte olmuş, yaşam boyu öğrenme ve inovasyon kültürü edinmiş bireyler olarak toplum yaşayışına katılmaktadırlar. Yasa ve yönetmeliklerin farkında olarak iletişim, işbirliği ve mentorlük becerileri sergileyerek bilişim teknolojileri alanında ekip liderliği ve rolleri üstlenebilecek yeterliliklere erişebilmektedirler. Mezunlarımız, istihdam üzerine beklenen araştırma ve geliştirme sorumluluklarını kabul etmeye hazırdırlar ve bilgi üretebilecek ve yüksekokullarda ve üniversitelerde, ulusal ve uluslararası endüstri ve laboratuvarlarda akademik ve araştırma kariyerlerine devam etmektedirler.

***Aşağıdaki tabloda belirtilen derslerden en az 24 kredi/ 8 ders dört yarıyıl içinde alınması gerekir. Ayrıca aşağıdaki tabloda isimleri belirtilmiş olan BTEZ kodlu 2 adet zorunlu ders ve BTEL kodlu 2 adet ingilizce dersinin doktora       ders dönemi süresince yani dört yarıyıl içerisinde alınması gerekmektedir.

***Doktora Programı ile ilgili önemli bilgiler için tıklayınız.
 

Doktora Programı Lisans Güz ve Bahar Yarıyılında Okutulan Dersler

Ders Kodu  Ders Adı Kredi
BTEZ6223  Eğitim Teknolojileri Araştırmalarında Akademik Yazım 3
BTEZ6112  Eğitim Teknolojileri Araştırmalarının Kuramsal Temelleri  3
BTE6011  Bilgisayar Bilimleri Eğitimi Araştırmalarında Kuramsal Temeller ve Uygulamalar 3
BTE5070  Elektronik Mentörlük 3
BTE7130  Öğretim Ortamlarına Teknoloji Entekrasyonu ve Uygulamaları 3
BTE7140  Okullarda Algoritmik Düşünme ve Programlama Öğretimi 3
BTE7212  Dijital Öyküleme 3
BTE7131  Eğitim Teknolojileri ve Web Arayüzlerinde Kullanılabilirlik 3
BTE7200  Elektronik Ders Kitabı Tasarımı 3
BTE7230  Uyarlanabilir Zeki Öğretim Sistemleri 3
BTE5109  Dijital Pedagoji: Yeni Teknolojiler ve Güncel Uygulamalar 3
BTE5290  Sanal Sınıflarda Öğretim Tasarımı 3
BTE5113  Disiplinlerarası Dijital İçerik Geliştirme 3
BTE5119  Okullarda Yapay Zeka Öğretimi 3
BTE5107  Eğitsel Bilgisayar Oyunu Tasarımı 3
BTE7130  Öğretim Ortamlarına Teknoloji Entegrasyonu ve Uygulamaları 3
BTE7189  Tasarım Tabanlı Araştırma 3
BTE7154  Teknoloji Yönetimi ve Politikaları 3
BTEL7261  Instructional Message Design with Communication Technologies (İng.) 3
BTEL7260  New Trends and Issues in Information and Communication Technologies (İng.) 3