Doktora Tezleri

TEZ YAZARI YIL TEZ ADI
Servet KILIÇ 2020 Robotik programlama ve bilgi-işlemsel düşünme becerisine yönelik öğretim sürecinde öğretmenlerin pedagojik alan bilgisi gelişimi
Ebru TURAN GÜNTEPE 2020 Etkileşimli hologram teknolojisiyle okul öncesi kavramların öğretimi
Fatih ERDOĞDU 2019 Çevrimiçi öğrenme ortamlarında mizah kullanımının derse bağlılığa etkisinin incelenmesi
Mithat ELÇİÇEK 2019 Programlama öğretimine yönelik video destekli çevrimiçi bir öğrenme ortamının tasarımı ve değerlendirilmesi
Seyfullah GÖKOĞLU 2019 Sanal gerçeklik temelli öğrenme ortamının yangın güvenliğine yönelik davranışsal becerilerinin gelişimine etkisi 
Mücahit ÖZTÜRK 2018 Ters-Yüz sınıf modelinde öğrencilerin öz-düzenleyici öğrenme becerilerinin gelişiminin incelenmesi: Yabancı dil dersi örneği
Lokman ŞILBIR  2017 Grafik sembolleri temel alan teknoloji destekli öğrenme ortamlarının işitme engelli öğrencilerin okuryazarlık ve iletişim becerileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi