Fiziki İmkanlarımız

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde 2 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlardan Bilgisayar laboratuvarı (PC-Lab) içerisinde 60 adet bilgisayar bulunmaktadır. Maksimum 60 öğrenciye hizmet veren bu laboratuvarda internet erişimi sınırsız olup kablolu-kablosuz ağlar aracılığıyla öğrencilere internet erişimi sağlamaktadır. Bilgisayar derslerinin büyük bir bölümünün işlendiği bu sınıfta 1 adet Etkileşimli Tahta, 2 adet Projeksiyon Cihazı, 3 adet Klima bulunmaktadır. Öğrencilerin kendi kişisel bilgisayarlarını da getirerek hizmet aldıkları bu laboratuvar ders saatleri haricindeki zamanlarda öğrencilere açıktır. 

Bölümdeki bir diğer laboratuvar ise; teknoloji laboratuvarıdır. Teknolojilabratuvarında 15 adet bilgisayar bulunmaktadır. Çeşitli seçmeli derslerin veya lisansüstü derslerin işlendiği sınıfta 1 adet Projeksiyon Cihazı, 2 adet Klima bulunmaktadır. İnternet erişiminin sınırsız olduğu bu laboratuvarda öğrenciler kendi kişisel bilgisayarlarını getirerek faydalanmaktadırlar.