Genel Bilgiler

Tarihçe

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi bünyesinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde ders ve programlar yürütmektedir. Bölüm ilk olarak 1998 yılında, lisans düzeyinde ilk ve orta dereceli okullarda görev yapacak bilişim teknolojileri öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla öğrenci kabulüne başlamıştır. Lisans düzeyinde uygulanan program ve derslerle, öğrencilerimizin, çağın gerektirdiği işbirliği, iletişim, kritik düşünme ve üretkenlik becerilerini kazanmaları ve öğrencilere yansıtabilecek becerilere erişmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz, öğrenme ortamlarında teknolojinin etkin ve verimli bir şekilde kullanımına rehberlik edecek ve projeler üretip yönetebilecek yeterliliklerle bölümümüzden mezun olmaktadırlar. Öğretmenlik mesleğinin yanında bilişim sektöründe; öğretim tasarımcısı, yazılımcı, grafik tasarımcısı, proje yöneticisi, uzaktan eğitim uzmanı ve kurum ve kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde yöneticilik ya da danışmanlık gibi çeşitli pozisyonlarda istihdam edilebilmektedirler. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde, eğitim teknolojileri alanında kuramsal ve uygulamalı derslerle güncel eğilimler dikkate alınarak ürün odaklı projeler hayata geçirilmektedir. Bu süreçte, güncel teknolojilerin eğitim ortamlarına dâhil edilmesi, mevcut sorunlar için etkili ve orijinal çözümler üretilmesi temel prensip olarak kabul edilmektedir.  Yapılan çalışmaların BAP, TÜBİTAK, AVRUPA BİRLİĞİ projeleri kapsamında ele alınması ve ilgili kurumların referanslarını alarak projelerin geliştirilip uygulanması önemli bir ölçüt olarak görülmektedir. Bölümümüzde, 100’ün üzerinde lisans öğrencisi, 115 yüksek lisans ve 25 doktora öğrencisi eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.  
 

Misyon

Bölümümüzün misyonu, öğrencilerimize bilim ve teknolojiye dayalı olarak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ilerleyebilecekleri, etik davranışlara ve insanlığın ortak çıkarlarına dayalı inovasyon kültürü geliştirebilecekleri bir öğretim yaşantısı sağlamaktır.  
 

Vizyon

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, öğrencilerini yaşam boyu öğrenmeyi felsefe edinmiş 21. yüzyıl vatandaşları olarak yetiştirmeyi görev edinmiştir. Öğrencilerimizin, çevrelerindeki dünyayı daha iyi hale getirmek için işbirliği içinde çalışan, kritik düşünen problem çözücüler olarak yetişmesi hedeflenmektedir.