Komisyon ve Kurullar

 

Erasmus Prog. Koordinatörü Unvan İletişim

Prof. Dr. Ünal ÇAKIROĞLU
0462455-1221
cakiroglu@trabzon.edu.tr
 
Mevlana Prog. Koordinatörü    

Dr. Öğr. Üyesi Esra KELEŞ
0462455-1596
esrakeles@trabzon.edu.tr
 
Çift Anadal Prog. Koordinatörü    
                   
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KARAL            
0462455-1233
yaseminkaral@trabzon.edu.tr