Yönetim

İdari Görev

Ad Soyad

İletişim

Bölüm Başkanı

Prof. Dr.
Ünal ÇAKIROĞLU
0462455-1221
cakiroglu@trabzon.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi
Zeynep TATLI
0462455-1229
zeyneptatli@trabzon.edu.tr