Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Programı

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün temel görevi Bilgisayar Bilimleri alanının öğretim, araştırma geliştirme ve hizmet yoluyla geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu misyonun yüksek lisans programımızda aktif bir şekilde sürdürülmesi esas alınmıştır. Yüksek lisans programımızdan mezun olan öğrencilerimiz araştırmacı kimliği kazanmış, teknolojik gelişmelerin farkında ve adapte olmuş, yaşam boyu öğrenme ve inovasyon kültürü edinmiş bireyler olarak toplum yaşayışına katılmaktadırlar. Mezunlarımız, istihdam edildikleri kurumlarda teknoloji liderliği rolünü üstlenebilmekte, araştırma ve geliştirme sorumluluklarını kabul edebilmekte ve bilgisayar yazılım sistemleri ve ürünleri tasarlayıp geliştirebilmektedirler. 

Yüksek Lisans Programı ile ilgili önemli bilgiler için tıklayınız.


Yüksek Lisans Güz ve Bahar Yarıyılında Okutulan Dersler

Ders Kodu  Ders Adı Kredi
BTEZ5112   Eğitim Teknolojilerinde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3
BTEZ5223  Eğitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar 3
BTE5070  Elektronik Mentörlük 3
BTE7130  Öğretim Ortamlarına Teknoloji Entekrasyonu ve Uygulamaları 3
BTE7140  Okullarda Algoritmik Düşünme ve Programlama Öğretimi 3
BTE7212  Dijital Öyküleme 3
BTE7131  Eğitim Teknolojileri ve Web Arayüzlerinde Kullanılabilirlik 3
BTE7200  Elektronik Ders Kitabı Tasarımı 3
BTE7230  Uyarlanabilir Zeki Öğretim Sistemleri 3
BTEL7261  Instructional Message Design with Communication Technologies (İng.) 3